Über "Natur im Garten" Tschechien

O nás

Ve spolku Přírodní zahrada podporujeme jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodních zahrad již od roku 2005. Vybudovali jsme a v současnosti stále rozšiřujeme síť přírodních zahrad. V roce 2021 je v ČR již 560 takových zahrad, z toho 109 ukázkových. Realizujeme mnoho seminářů a exkurzí, školíme poradce pro certifikace zahrad, spolupracujeme s pedagogy na využití zahrad jako přírodních učeben a zasazujeme se o rozvoj zahradní turistiky. Působíme především v Jihočeském kraji, ale ve spolupráci s partnery přesahuje naše činnost do všech krajů ČR.

Díky dlouholeté spolupráci s rakouskou Natur im Garten máme možnost přinášet do ČR nové metody a přístupy v péči o zahrady.

Přírodní zahrady významně přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí pro volně žijící živočichy. Věříme, že taková místa pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu, zachycují prachové částice a omezují hlukovou zátěž. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti přírodě blízkých postupů při zakládání a údržbě zahrad, parků a veřejných prostranství. Dále podporujeme vzdělávání v oblasti zadržování vody v krajině, udržitelné hospodaření v krajině a využívání přírodních zdrojů. To vše ukazujeme na příkladech dobré praxe.

Über uns

Im Verein Přírodní zahrada (Natur im Garten Tschechien) unterstützen wir seit dem Jahr 2005 Personen und Gruppen in ihren Vorhaben Naturgärten zu gründen und zu pflegen. Wir haben ein Netzwerk von Naturgärten aufgebaut und arbeiten immer noch auf der Vergrößerung dieses Netzwerkes. Im Jahre 2021 gibt es in Tschechien bereits 560 solche Gärten, davon 109 Schaugärten. Wir setzen viele Seminare und Exkursionen um, schulen Berater für Gartenzertifizierung, arbeiten mit Pädagogen auf der Nutzung der Gärten als Klassenzimmer im Freien zusammen und setzen uns für die Entwicklung des Gartentourismus ein. Wir sind vor allem in Südböhmen tätig, jedoch in der Zusammenarbeit mit Partnern überreicht unsere Tätigkeit in alle Regionen Tschechiens.

Dank langjähriger Zusammenarbeit mit österreichischer Natur im Garten haben wir die Möglichkeit neue Methoden und Zugänge in der Gartenpflege nach Tschechien zu bringen.

Naturgärten tragen bedeutend zur Steigerung der Biodiversität bei, unterstützen sorgfältiges Regenwassermanagement und bilden geeignete Bedingungen für freilebende Lebewesen. Wir glauben, dass solche Örter das Klima positiv beeinflussen, die Luftfeuchtigkeit regulieren, Staubpartikel fangen und die Lärmbelastung reduzieren. Wir fokussieren auf Bildung im Bereich naturnaher Vorgänge beim Anlegen und bei der Pflege für Gärten, Parks und Grünräume. Wir fördern die Bildung im Bereich des Wasserrückhalts in der Landschaft, nachhaltiger Landschaftsbewirtschaftung und der Nutzung von Naturressourcen. Das alles zeigen wir auf den Best-practise-Beispielen.

„Natur im Garten“ Telefon: +43 (0) 2742 / 74 333